Zakup mieszkania tylko u notariusza

Zakup mieszkania w prawie polskim – w jakiej formie?

Zapewne nieraz się zastanawiałeś w jaki sposób w Polsce nabywa się działkę, mieszkanie czy dom. Zgodnie z art. 158 kodeku cywilnego, przeniesienie własności nieruchomości powinno być zawarte w formie aktu notarialnego.

W prawie polskim jest kilka wyjątków od powyższego przepisu (np. przez dziedziczenie), aczkolwiek są one sporadyczne. W 99, 9% przeniesienie własności nieruchomości następuje w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Co do zasady więc takie kupno mieszkania ma miejsce w kancelarii notarialnej albo w miejscu umówionym wspólnie przez wszystkie strony, tj. kupującym, sprzedającym oraz notariuszem, ponieważ umowa przeniesienia własności wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności tej czynności, czyli np. nieważności jej sprzedaży.

W momencie złożenia podpisów pod aktem notarialnym nabywamy naszą upragnioną nieruchomość.

Nieruchomość – co to takiego?

Zgodnie z art. 46 kodeksu cywilnego nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Mówiąc praktycznie – nieruchomością może być działka, mieszkanie, lokal użytkowy, bliźniak, szeregowiec czy też samodzielny stojący dom.

Notariusz – kim jest?

Notariusz, to osoba, której uprawnienia przyznaje ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. To właśnie tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi na nasze pytania dotyczące działalności notariuszy w Polsce.

Mówiąc w dużym skrócie, notariusz jest osobą zaufania publicznego, czyli taką, która jest odpowiedzialna za wykonywanie między innymi czynności, które do swej ważności wymagają formy aktu notarialnego lub w przypadku kiedy strony danej czynności (czyli umowy) chcą zawrzeć umowę w tej formie, na przykład dla lepszych celów dowodowych czy pewności danej transakcji.

W kancelarii notarialnej odczytywany jest przez notariusza cały akt (czyli umowa sprzedaży), gdzie na samym końcu, po wylegitymowaniu podpisują się wszystkie strony danej transakcji.

Należy więc pamiętać, że będąc u notariusza musimy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości – dowód osobisty czy paszport.

Kupno mieszkania – czy się opłaca?

O tym, czy zakup mieszkania się opłaca zależy od celu w jakim je nabywamy. Jeżeli do celów prywatnych, np. mieszkaniowych, zaoszczędzimy na pewno na wynajmie mieszkania od osoby trzeciej. Bardzo często rata kredytu hipotecznego jest równa albo zbliżona do miesięcznego czynszu. W tej sytuacji na pewno wzbogacimy się własność nieruchomości. Dodatkowym kosztem, jednorazowym, może być jego wykończenie lub remont generalny oraz wkład własny do kredytu hipotecznego.

Natomiast jeżeli chcemy zakupić nieruchomość do celów biznesowych, na przykład pod wynajem osobom trzecim, to taka inwestycja może się nam szybko zwrócić. Wynajęcie trzypokojowego mieszkania trzem różnym osobom może dać nam taką sytuację, w której zarabiany czynsz od dwóch najemców pokrywa ratę kredytu hipotecznego, natomiast czynsz od trzeciego lokatora idzie bezpośrednio do naszego portfela.

Jaka przyszłość rynku nieruchomości w Polsce?

Obecne od wielu lat niskie stopy procentowe skutkują nieopłacalnością trzymania pieniędzy na lokatach bankowych. W związku z tym większość ludzi inwestuje swoje oszczędności w nieruchomości. Z tego powodu ich ceny niebotycznie, z miesiąca na miesiąc rosną, co skutkuje powstaniem bański spekulacyjnej, która w prędzej czy później pęknie. Efektem tego będzie zapaść na rynku nieruchomości, dzięki czemu zakup mieszkania będzie o wiele niższy niż obecnie.

Author: maante.com.pl