Systemy bezpieczeństwa w przypadku pożaru

Niejeden właściciel nieruchomości czy przedsiębiorstwa zastanawiał się jak zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie danego obiektu. Niewątpliwie wdrożenie odpowiedniego systemu przeciwpożarowego i przestrzeganie podstawowych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym BHP, zagwarantują względny spokój takiej osoby.

Systemy przeciwpożarowe

Zacznijmy przede wszystkim od wyjaśnienia czym jest system przeciwpożarowy oraz jakie jest jego przeznaczenie. Podstawowym zadaniem systemu przeciwpożarowego jest przede wszystkim ochrona ludzkiego życia oraz mienia przez wszelkimi zagrożeniami pożarowymi. Każdy taki system powinien posiadać przede wszystkim detektory ognia oraz dymu, centralę sterującą oraz rozbudowany system rur z dyszami, którymi będzie płynął, w przypadku uruchomienia, środek gaśniczy. Środek gaśniczy, to nic innego jak substancja w postaci albo stałej albo ciekłego albo gazowego, który posiada właściwości przerywające proces palenia.

W Polsce najpopularniejsze są, ze względu na stosowany w nich środek gaśniczy, cztery rodzaje systemów przeciwpożarowych. Są to:

1. gaszenie wodą;
2. gaszenie mgłą wodną;
3. gaszenie gazem;
4. gaszenie pianą.

Oczywiście powyżej wymieniony katalog nie jest zamknięty. Jest niezliczona ilość systemów przeciwpożarowych, jednak są one rzadko spotykane.

Na przykład wieże kontrole lotów czy większe biblioteki posiadają systemy odcinające całkowicie dostęp powietrza po wykryciu pożaru. Dzięki tej metodzie nie jest niszczony drogocenny sprzęt elektroniczny i zapewnia ciągłość pracy przez obsługę lub też bezcenne, zabytkowe księgi i rękopisy. Dzieje się to dlatego, ponieważ ogień potrzebuje tlenu do spalania. Krótko mówiąc – bez tlenu nie ma ognia. I o tym należy zawsze pamiętać.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru warto przestrzegać przepisów BHP specyficznych do naszej konkretnej działalności. O tym jakie systemy przeciwpożarowe powinniśmy wdrożyć w danym miejscu decyduje jego wykorzystanie, przeznaczenie oraz zawartość. Zgubne w skutkach dla każdego człowieka i elektroniki będzie umieszczania zraszaczy z wodą w serwerowni. Szybkie spięcie zniszczy wszystkie dane i uszkodzi poważnie elektronikę, natomiast obecna woda, która zbierze się na podłodze w połączeniu z prądem stworzy mieszankę zabójczą dla każdego kto tam wejdzie. Dlatego też pomieszczenia takie powinny być gaszone proszkiem albo specjalną pianą. Lub wspomnianą już wcześniej instalacją odcinającą całkowicie dostęp do tlenu.

 

Author: maante.com.pl